dalam lempar lembing sebuah lemparan akan dinyatakan sah apabila