dalam perkembangbiakan tumbuhan paku sel telur dihasilkan oleh