Karakteristik utama manusia pada masa atau zaman perundagian adalah lahirnya