pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual disebut