tujuan elakan bawah adalah mengelakkan diri dari serangan