Pendidikan

Puncak Kejayaan Dinasti Bani Umayyah Di Andalusia Ditandai Dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang ada pada masa bani umayyah tentunya akan memiliki pertanyaan. Pertanyaan mengenai puncak kejayaan dinasti bani umayyah di Andalusia ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan cordoba yang terjadi pada masa kepemimpinan siapa?.

Telah diketahui bahwa bani umayyah merupakan khalifah kedua yang telah didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad yang menggantikan khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah yang telah resmi didirikan sejak 661 M, setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib.

Pertanyaan Mengenai Masa Bani Umayyah

Dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang ada pada masa bani Umayyah tentunya ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan tersebut sangat bermacam-macam, walaupun hanya mencakup pada satu materi dasar yaitu masa kejayaan bani Umayyah. Berikut pertanyaannya:

Puncak kejayaan dinasti bani umayyah di Andalusia ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di cordoba yang terjadi pada masa kepemimpinan…

a. abdurrahman i

b. abdurrahman ii

c. hisyam iii

d. abdurrahman iii‚Äč

Jawaban Dan Penjelasan

Dalam pertanyaan tersebut, jawaban yang tepat yaitu yang terjadi pada kepemimpinan di tangan Abdurrahman I. Sebab dalam masa kepemimpinannya Cordoba telah diubah menjadi sebuah pusat perkembangan sebuah ilmu, kesenian, pengetahuan, dan juga kesusastraan yang ada di seantero benua Eropa.

Pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan yang umum ditanyakan saat mempelajari masa kejayaan Bani Umayyah. Pertanyaan yang sering muncul tersebut diajukan untuk mengasah ingatan mengenai penjelasan yang telah dipelajari.

Penjelasan Mengenai Riwayat Kejayaan Cordoba

Cordoba yang terletak di Andalusia yang di klaim secara geografis berada tepat di sebelah barat Spanyol. Sebuah kota besar yang bersejarah bertengger di sepanjang tebing yang tepat pada 711 M tentara Islam berhasil menaklukkan Spanyol.

Bukan hanya menaklukkan Spanyol saja, namun juga tentara Islam yang telah berhasil dalam membawakan pesan dakwah. Islam masuk dan juga berkembang di Cordoba dari 711-912M, Cordoba menjadi kota yang terbesar yang dikembangkan oleh As-Samah bin Malik Al-Khaulani.

Cordoba kini telah disulap menjadi sebuah pusat perkembangan ilmu, kesenian, pengetahuan, serta sebagai pusat kesusastraan seantero benua Eropa oleh Abdurrahman I. Puncak kejayaan dan keemasan masa Cordoba kini berlangsung pada kepemimpinan di tangan Khalifah Abdul Rahman.

Saat masa pemerintahannya Khalifah Abdul Rahman dan masa pemerintahan anaknya Al-Hakam, yang juga menjadi era kejayaan Cordoba. Pada tahap kejayaannya, Cordoba mengalami perkembangan yang pesat dalam berbagai bidang seperti ilmu pendidikan, pengetahuan, dan juga intelektual.

Sedangkan kepemimpinan Abdurrahman III mendirikan sebuah universitas yang kini telah menjadi kebanggan umat Islam. Universitas tersebut merupakan universitas termasyhur yang ada di Cordoba.

Kesimpulannya puncak kejayaan dinasti bani umayyah di Andalusia ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di cordoba yang terjadi pada masa kepemimpinan?. Jawabannya yaitu Abdurrahman I dan penjelasan lengkap mengenai kejayaan Cordoba.

Back to top button