dalam menjalankan fungsi pemantauan Komnas HAM mempunyai kewenangan