tujuan diadakannya hubungan antarbangsa di dunia adalah